Користувальницька угода з ресурсом "Бердичів та бердичівляни".

Даною Користувальницькою угодою (надалі – Угода) регламентуються відношення між адміністрацією ресурсу "Бердичів та бердичівляни" (надалі – Адміністрація) та фізичною особою (надалі – Автор) по розміщенню фотозображень (надалі Фото) на WEB-сайті в мережі Інтернет за адресою http://foto.berdychiv.in.ua (надалі – Сайт). Автором визнається фізична особа, що належним чином приєдналась до даної Користувальницької угоди і надала одне або декілька Фото для розміщення на Сайті.

Мета Сайту – створення фотоархіву та розміщення на Сайті для загального користування Фото (з урахуванням обмежень), на яких зображено місто Бердичів (у будь-який часовий період) чи його будь-яка частина, Фото жителів міста Бердичева (з урахуванням обмежень).

1. Автор надає Адміністрації Фото для розміщення на Сайті на умовах, що визначені даною Угодою.

2. Текст Угоди виводиться Автору при реєстрації. Угода набуває сили після виявлення Автором згоди з її умовами у формі натискання Автором кнопки "Згоден" під час проходження реєстрації. Адміністрація приймає до розміщення Фото тільки після приєднання Автора Фото до даної Угоди.

3. Умови розміщення Фото.

3.1. Адміністрація розміщує Фото на Сайті у випадку, коли вони відповідають меті Сайту та технічним параметрам, що вказані у даній Угоді.

3.2. Оскільки проект "Бердичів та бердичівляни" не є комерційним, винагорода Автору за надані Фото не виплачується.

3.3. Автор, що погодився з умовами даної Угоди та надав Фото для розміщення на Сайті, безоплатно передає Адміністрації право вільного використання і надання широкого доступу до Фото (з врахуванням обмежень доступу, що встановлені Автором під час надання Фото) в межах даного ресурсу без виплати будь-яких винагород. Автор погоджується з тим, що Адміністрація вправі розміщувати на сторінках, що містять Фото Автора, рекламні банери і оголошення, а також використовувати надані Фото в інших комерційних цілях.

3.4. Відповідальність за несанкціоноване копіювання і використання Фото несуть особи і організації, що неправомірно використовували Фото, опубліковані на даному ресурсі.

3.5. До тих пір, поки не встановлено інше, всі особисті майнові і немайнові права на Фото належать Автору, що їх розмістив. Автор попереджений про встановлену діючим законодавством України відповідальності за неправомірне використання і розміщення чужих творів. У випадку якщо буде встановлено, що Автор, який розмістив Фото, не є їх правовласником, ці Фото будуть негайно видалені з вільного доступу за першою вимогою законного правовласника.

3.6. Під час розміщення Фото Адміністрація вказує псевдонім (нікнейм) Автора, вказаний Автором під час надання Фото.

3.8. Розміщені на Сайті Фото не повинні:
- порушувати діюче законодавство, честь і гідність, права та інтереси третіх осіб, що оберігаються законом, сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містити сцени насилля, або нелюдського поводження з тваринами, і т.д.;
- носити непристойний або образливий характер;
- містити рекламу наркотичних засобів;
- порушувати права неповнолітніх осіб;
- порушувати авторські і суміжні права третіх осіб;
- носити порнографічний характер;
- містити комерційну рекламу у будь-якому вигляді.

3.9. Адміністрація має право відмовити Автору у розміщенні Фото та доступі до проекту, а також видалити Фото за власним розсудом і за будь-якої причини, в тому числі, якщо його зміст суперечить меті Сайту, нормам етики і моралі, не відповідає вимогам діючого законодавства України, суперечить вимогам даної Угоди. При цьому Адміністрація проекту не зобов’язана повідомляти Автора про причини такої відмови.

3.10. Адміністрація намагається забезпечити безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Фото, розміщених Автором, а також за недостатню якість або швидкість надання послуги.

3.11. Автор погоджується з тим, що він несе повну відповідальність по відношенню до Фото, розміщених ним на Сайті. Адміністрація не несе відповідальність за зміст Фото і за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання товарних знаків, найменувань фірм і їх логотипів, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням Фото на Сайті. У випадку надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщенням Фото, Автор самостійно і за власний рахунок врегульовує вказані претензії.

4. Технічні вимоги до Фото.

4.1. Фото розміщуються на Сайті у тому випадку, якщо вони відповідають меті Сайту та технічним вимогам, встановленим даною Угодою. Адміністрація має право не розміщувати Фото у випадку, якщо воно не буде відповідати даним вимогам.

4.2. Фото повинне надаватись у форматі JPEG, максимальний розмір файлів до закачування становить 2048 КВ. Сторінка з Фото містить псевдонім (нікнейм) Автора (у вигляді тексту).

4.3. Фото розміщується на Сайті шляхом завантаження за допомогою користувальницького інтерфейсу (пункт головного меню "Долучити фото"). Розмір дискового простору для розміщення всіх Фото для одного Автора становить 20000 КВ.

5. Угода є юридично зобов’язуючою домовленістю між Автором і Адміністрацією і регламентує умови надання Автором Фото для розміщення на Сайті.

6. Всі можливі спори з приводу Угоди вирішуються згідно норм українського права.

7. Автор, який вважає, що його права та інтереси порушені з-за дій Адміністрації або третіх осіб у зв'язку з розміщенням на Сайті якого-небудь Фото, направляє претензію за адресою електронної пошти agorobchuk@mail.ru. Фото буде негайно видалено з вільного доступу за першою вимогою законного правовласника.

8. Користувальницька угода може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Найбільш актуальна версія Угоди знаходиться на сторінці за адресою http://foto.berdychiv.in.ua/agreement.html.

9. У випадку прийняття нормативно-правових актів органами влади України, що зачіпає в цілому або частково функціонування Сайту, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін в функціонування Сайту, які направлені на приведення останнього у відповідність з новими нормами.